Immagine 1 Immagine 2

Gizlilik

196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 13. maddesi uyarınca Gizlilik Bildirisi

Sayın Müşteri,
Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A. Şirketi, tarafınızdan şirketimize iletilmiş veya faaliyetimiz çerçevesinde elde etmiş olduğumuz kişisel verilerinizin, 30 Haziran 2003 tarihli 196 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”) çerçevesinde belirlenmiş olduğu gibi Haklarınızın ve Gizliliğinizin korunması ve doğruluk, yasallık ve şeffaflık ilkeleri bazında manuel ve/veya bilgiişlem yöntemlerine göre işleme tabi tutulacaklarını bilginize sunarız.
196/2003 numaralı Kanun hükmünde kararnamenin 13 sayılı maddesi uyarınca aşağıdaki bilgiler iletilmektedir:
1. Tarafınızdan iletilen kişisel veriler aşağıda amaçlar dâhilinde işlenilecektir: Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A. Şirketi'nin bağlı şirketleri, holdingleri, ortak şirketleri tarafından da bu verilere erişim olanağı ile yönetimsel, ticari ve pazarlama istatistikleri.
2. İşleme aşağıdaki yöntemler ile gerçekleştirilecektir: manuel ve/veya bilgiişlem veya 196/2003 numaralı Kanun hükmünde kararnamenin hükümlerine uygun olası her diğer yöntem ile.
3. Verilerin verilmesi isteğe bağlıdır; ancak bu verilerin verilmesinin reddedilmesi, aramızda bulunan ilişkiyi devam ettirebilmemizi ve/veya bunların yönetimini bizim açımızdan imkânsız kılabilir.
4. İşleme sahibi:
Murahhas Azası tarafından temsil edilen, merkezi Via Portamurata 8/A, 42016 Guastalla (RE), İtalya adresinde bulunan Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.
5. Verilerin işlenmesi sorumluluğu Murahhas Azaya aittir.
6. 196/2003 numaralı Kanun hükmünde kararnamenin 7 sayılı maddesi uyarınca her an verileri işleme sahibi karşısında haklarınızı kullanabilirsiniz; söz konusu kanun hükmünde kararname metni bütünü ile aşağıda bilginize sunulmaktadır: 196/2003 numaralı Kanun hükmünde kararnamenin 7 sayılı maddesi: Kişisel verilere erişim hakkı ve diğer haklar
1. İlgili, halen kayıtlara geçirilmemiş olsalar dahi kendisini ilgilendiren kişisel verilerin mevcut olup olmadığının onayını almak ve bunların anlaşılır yöntemde kendisine iletilmesini istemek hakkına sahiptir.
2. İlgili, aşağıda belirtilenlerin kendisine bildirilmesini isteyebilir:
a) Kişisel verilerinin elde edilme şekli;
b) İşleme amaçları ve yöntemi;
c) İşlemenin elektronik araçların yardımı ile gerçekleştirilmiş olması halinde uygulanan lojik türü;
d) İşleme sahibinin, sorumluların ve madde 5 fıkra 2 uyarınca atanmış temsilcinin kimlik verileri;
e) Kişisel verilerin iletilebilecekleri veya devlet topraklarında atanmış temsilci, sorumlu veya görevli olarak bu bilgileri öğrenebilecek özneler veya özne kategorilerini.
3. İlgilinin aşağıda belirtilenleri elde etme hakkı mevcuttur:
a) Verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi veya menfaati dâhilinde olduğunda, verilerin bütünlenmesi;
b) Kanunlar ihlal edilerek işlenmiş verilerin silinmesi, anonim şekle dönüştürülmesi veya bloke edilmesi; bu belirtilen kapsama, verilerin toplanılmış oldukları veya daha sonra işlenilmiş oldukları amaçlara ilişkin olarak muhafaza edilmesi gerekmeyen veriler de dâhildir;
c) a) ve b) maddelerinde yer alan işlemlerin, bunların içeriklerine ilişkin olarak da, verilerin iletilmiş veya yayılmış olduğu kişilere de bildirilmiş olduğunun tasdik edilmesi; bu eylem, bunun yerine getirilmesi imkânsız olduğunda veya korunmakta olan hakka göre bariz şekilde orantısız vasıtaların kullanımını gerektirdiğinde hariç kılınabilir.
4. İlgili aşağıdaki durumlarda tamamen veya kısmen itiraz hakkına sahiptir:
a) Bilgi toplama amacına ilişkin olmasına rağmen kendisini ilgilendiren verilerin işlenmesi bağlamındaki haklı nedenlerden dolayı;
b) Reklâm malzemesi gönderilmesi veya direkt satış amacını taşıyan veya piyasa araştırması veya ticari iletişimlerde bulunulması için kendisini ilgilendiren kişisel verilerin işlenmesine tamamen veya kısmen itiraz edebilir.