Immagine 1 Immagine 2

Sözlük

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. I
 9. K
 10. L
 11. M
 12. P
 13. S
 14. T
 15. Y
 1. Akma noktası

  Yük altındaki materyalin elastik bir durumdan plastik bir duruma geçtiği noktadır, yükte herhangi bir artış olmadan plastik bir deformasyon ile ortaya çıkar.
   

 2. Austenit

  Genelde sadece yüksek sıcaklıklarda kararlı demir ve çeliklerin kristal yapılı tipi. Ferrit veya Martensit’e dönüşebilir. Örneğin nikel gibi uygun elementlerin ilave edilmesi bunu, ortam sıcaklığında da kararlı kılabilir.
   

 3. Austenitik Çelik

  %17 ile %26 arası Krom ve %7 ile %22 Nikel ile Krom-Nikel alaşımlarından oluşan çelik.
   

 4. Baklava dilimli

  Kabartma desenli merdaneler aracılığı ile bir haddeleme ile elde edilmiş çelik yüzeysel finişleme. Bütün yüzey üzerine dağıtılmış baklava dilimlerini (UNI 3151) ihtiva eder.
   

 5. Banttan galvanizli

  Sacın, seramik bir havuz içinde kapsanılan 700°‘de ergitilmiş bir galvaniz banyosu içinden geçmesini öngören bir muameleden ibaret galvanizleme sürecidir. Kaplama kütlesi, g/m² olarak ifade edilen bir değer ile belirtilir ve çelik sınıflandırılmasında belirtilir, örneğin +Z275 çeliğin 275 g/m² ( EN 10327) değerine eşit ortalama bir kaplama kütlesine sahip olduğu anlamına gelir.
   

 6. Borunun düzlüğü

  Borunun ideal boylamasına eksenine göre boylamasına sapma derecesi (mm veya % olarak). Bu sapmanın doğrultma aracılığı ile düzeltilmesi mümkündür.
   

 7. CE Markası

  Üretici tarafından bir fabrika kontrolü planının tamamlanmış olduğunu ve başlangıç tip deneylerinin uygulandığını kanıtlayan tasdiknamedir. Buna bağlı olarak ürünlerin EN 10219 standardına ve bu doğrultuda 89/106/EEC Direktifine uygunlukları belirlenir. Söz konusu markanın vurulmasına dair verilmiş olan izin, üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiş uygunluk beyannamesinde kapsanır. Marka, ticari belgeler veya kontrol belgesi üzerine uygulanır.

 8. Çekme testi

  Sabit kesitli bir numunenin, bunun tamamen kırılma noktasına kadar kademeli şekilde büyüyen eksenel bir çekme yüküne tabi tutulduğu test metodudur. Söz konusu test öncelikle aşağıdakileri belirler: Kırılma yükü Rm (N/mm²), üst akma yükü Reh (N/mm²), kopmada uzama A (%). Söz konusu test, EN 10002 standardı uyarınca uygulanır.
   

 9. Çelik

  Karbon oranı yüzde 2’den daha yüksek olmayan demir-karbon alaşımı (EN 10020 Çelik Tiplerinin Tarifi ve Sınıflandırılması). Çelik kaliteleri, döküm analizinden elde edilen kimyevi kompozisyon referans olarak alınarak belirlenirler.

 10. Çelik sınıflandırılması

  Paslanmaz çeliklerin sınıflandırılması için çok sayıda sistem kullanılır, bunların içinde en yaygın olanı AISI (Amerika Birleşik Devletleri Kurumu) sistemi ve EN 10088-1 standardı tarafından tanımlanan nümerik sistemdir.

 11. Çelik sınıflandırılması

  Yapısal kullanımlı alaşımsız çelikler için, örneğin S355JR, sembol aşağıda belirtilenlerden oluşur
  - S harfi, yapısal kullanım çeliğini belirler;
  - Minimum akma yükünü belirtir;
  - JR büyük harfleri, farklı sıcaklıklarda belirtilen esneklik özellikleri ile kaliteyi;
  Sonuna H harfinin ilave edilmiş olması, içi boş bir profilin söz konusu olduğunu gösterir.

   

 12. Dekapaj

  Sıcak işleme esnasında oluşan yüzeysel oksit tabakalarının giderilmesine yönelik bir muameledir.
   

 13. Esneklik testi (KV)

  Bu test, standart ölçülerde hazırlanmış bir numunenin darbe esnasında emmiş olduğu enerji değerini (Joule) belirtir. Söz konusu test, belirli bir sıcaklıkta (ortam, 0°C, -20°C) bir materyale ait bir sertlik veya dayanıksızlık verisini belirtir. EN 10045-1 yönetmeliği referans standardı teşkil eder.
   

 14. Ezilme testi

  Yuvarlak kesitli boruların ezilme aracılığı ile plastik deformasyona karşı dayanıklılık kapasitelerini belirlemek için uygulanan tahribatlı test metodudur. Bir boru parçası, belirlenmiş bir yüksekliğe kadar bir presin iki tablası arasında dikey olarak preslenir. Dışa doğru geçirmezliğin değerlendirilmesi için kaynak 90° konumlandırılabilir veya geçirmezliğin içten değerlendirilmesi için 0°’de pozisyonlanabilir (ISO 8492).
   

 15. Ferrit

  Düşük oranda Karbon mevcudiyeti ile karakterize edilen çelik yapısı.
   

 16. Ferritik çelik

  Esasen kapsadığı Krom oranı ve düşük Nikel değeri ile nitelendirilen çelikler.
   

 17. Fırçalanmış Paslanmaz Çelik Boru

  Gerek hat içinde gerekse hat dışında mekanik fırçalamaya tabi tutulmuş boruları ifade eder. HF kaynaklı, yuvarlak kesitli borular ham olarak da tedarik edilirler (W0).
   

 18. Finişleme (Derecesi)

  Yüzeysel işlemeler aracılığı ile elde edilebilen boru yüzeyi durumu. Dereceler, standartlar ( EN 10296-2 ve EN 10217-7) bağlamında tespit edilmiş olup, ardından sayılar ve/veya harfler gelen W sembolü ile belirlenirler. Başlangıç materyali de dikkate alınır.
   

 19. Genişleme testi (ekspansiyon)

  Yuvarlak kesitli bir metal borunun mandrel aracılığı ile plastik bir genişleme deformasyonuna tabi tutulmaya uygunluğunu belirlemek için gerçekleştirilen tahribatlı test metodudur (ISO 8493).
   

 20. Gözyaşı Sac

  Kabartma desenli merdaneler aracılığı ile bir haddeleme ile elde edilmiş çelik yüzeysel finişleme. Gözyaşı deseni bütün yüzey üzerine dağıtılmıştır (UNI 4630).
   

 21. Granüller arası korozyon

  Çeliğin kristal retikülünün granüllerinin köşelerinde lokalize olan korozyondur ve termik nedenlerden dolayı hassaslaşmış olduğu izlenir; bu bağlamda, krom yüzdesi koruyucu oksit tabakasının yaratılması için yetersiz olduğundan özel korozif etkenlerin saldırılarına karşı hassaslık gösterir.
   

 22. Isının tesiri altındaki bölge (Z.T.A.)

  Kaynağın hemen yakınında, borunun ısınmaya tabi olan parçasıdır. Bunun sertliği, kenarların taban çeliğine benzedikleri kaynak ekseni merkezinden itibaren azalma gösterir.
   

 23. İndükte akımların kontrolü (Eddy Current)

  İndükte edilmiş akımların kullanımına dayanan tahribatsız kontrol. Kusurlar, indükte edilmiş elektromanyetik alanın değişikliği olarak belirtilirler. EN 10246 yönetmeliği referans standardı teşkil eder.
   

 24. Kaplanmış çelik

  Örneğin DX51D gibi, çinko veya çinko ve/veya alüminyum içeren alaşım banyolarına daldırma yolu ile kaplanmış alaşımlı/alaşımsız çelikler.
   

 25. Karbon eşdeğeri (C.E.V.)

  Çelik kaynaklanılabilirlik endeksi. Bu değer, ürünün kalınlığı ve direncinin artışı ile birlikte, kaynak bölgesinde çatlamaların oluşması üzerinde etki gösterir ve buna bağlı olarak Z.T.A.'nın (Isının tesiri altındaki bölge) dayanıksız olmasına neden olur.

  C.E.V. = C +
  Mn
  +
  Cr + Mo + V
  +
  Ni + Cu
  6
  5
  15
 26. Kaynak dikişlerinin giderilmesi

  Dış ve/veya iç kaynak dikişlerinin giderilmesini sağlayan işlemdir. Standartlar, bırakılması kabul edilen iç dikiş miktarını belirleyebilirler.
   

 27. Kontrol Belgesi

  Ürünün satış standardına uygun olduğunu beyan eden belgedir. EN 10204 standardına göre dört tip olabilir: 2.1 (siparişe uygunluk tasdiknamesi), 2.2 (özellikli olmayan test sonuçları ile siparişe uygunluk tasdiknamesi), 3.1 (çok özel test sonuçları ile siparişe uygunluk tasdiknamesi) ve 3.2 (müşterinin bir temsilcisi tarafından onaylanmış özellikli test sonuçları ile siparişe uygunluk tasdiknamesi). Belge kapsamı EN 10168 standardı bağlamında düzenlenir.

 28. Lazer Kaynaklama

  Baskı merdaneleri aracılığı ile önceden birbirlerine yaklaştırılmış kulakçıkları ergiten lazer ışını ile kaynaklama metodudur.
   

 29. Martensit

  Austenitin hızlı soğuması (temper) aracılığı ile elde edilmiş çeliğin yapısal şekillerinden bir tanesidir. Yüksek derecede sertlik ve mekanik rezistansın, ancak kırılmaya karşı dayanıksızlığın da mevcut olduğu bir aşamadır.

   

 30. Parlak Yüzeyli Paslanmaz Çelik Boru

  Parlaklıklarını artıran mekanik bir parlatmaya tabi tutulmuş boruları ifade eder (WP).
   

 31. Paslanmaz çelik

  Minimum %10,5 Krom ve maksimum % 1,2 Karbon içeren çelik.
   

 32. Passivasyon

  Salt atmosfer havası ile temas edildiğinde spontane şekilde meydana gelen ve materyalin nüklesini korozyondan koruyan çok ince bir oksit tabakası oluşması fenomenini belirtir. Paslanmaz çelikte koruyucu oksidi oluşturan bu fenomen kromun %12’ye karşılık gelen minimum orantı mevcudiyeti ile veya herhangi özel bir alaşım olmaksızın bir oksit filmi oluşturmak özelliğine sahip titanyum sayesinde gerçekleşir.
   

 33. Satine Paslanmaz Çelik Boru

  Müşterinin talepleri doğrultusunda, değişiklik gösteren grenli bezler aracılığı ile satine edilme işlemine tabi tutulmuş boruları ifade eder (WP). Son görüntü, muhakkak ki kullanılmış olan grene göre fark gösterir.
   

 34. Sendzimir

  Sacın, seramik bir havuz içinde kapsanılan 700°‘de ergitilmiş bir galvaniz banyosu içinden geçmesini öngören bir muameleden ibaret galvanizleme sürecidir. Kaplama kütlesi g/m² olarak ifade edilen bir değer ile belirtilir ve çelik sınıflandırılmasında belirtilir, örneğin +Z275 çeliğin 275 g/m² ( EN 10327) değerine eşit ortalama bir kaplama kütlesine sahip olduğu anlamına gelir.
   

 35. Sıcak galvaniz

  Yüzeyi uygun şekilde hazırlanmış olan bir borunun saf çinko banyosu içine daldırıldığı sanayi sürecidir. Elde edilen kaplama bir galvaniz tabakasıdır (EN 1461/EN 10240), Galvaniz Sınıflarını ele alan bölüme de bakınız.
   

 36. Soğuk sertleştirme

  Soğuk bir deformasyon neticesi olarak bir materyalin mekanik niteliklerinin artmasıdır. Nitelikler, termik bir işleme ile (örneğin yeniden pişirme) başlangıç şartlarına döndürülebilirler.
   

 37. TIG kaynaklama

  Ergimeyen bir elektrot ile kaynak yapılacak yüzey arasında meydana gelen bir elektrik arkı aracılığı ile kaynaklama metodudur. Atıl bir gaz, elektrotun yanmasını önler. Ancak elde edilebilen hız düşüktür.
   

 38. Yüksek sıcaklıkta akma dayanımı (RP0,2)

  Bir çekme testinden elde edilen değer (EN 10002). Gerinim ölçer taban uzunluğundan belirlenmiş bir yüzdeye eşit (%0,2) orantısal olmayan bir gerilmeye karşılık gelen yük kastedilmektedir.
   

Sözlük